mac website software

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU MIESZKANIOWEGO

Pobierz PDF

OGŁOSZENIE

Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik"
ds. Eksploatacyjno-Technicznych oraz Pionu Technicznego

Pobierz PDF

 

OGŁOSZENIE

Telewizja POLSAT

Plan przerw konserwacyjnych na rok 2018.

Pobierz PDF

OGŁOSZENIE

WAŻNE DLA KAŻDEGO LOKATORA!

Sposób obsługi i możliwości regulacji energii cieplnej.

Pobierz PDF

Prawidłowy przepływ powietrza w mieszkaniu.

Pobierz PDF

KONKURS BALKONOWY

W dniu 15.01.2018r. w Siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Zawierciu odbyło się spotkanie z laureatami Konkursu Balkonowego. Pani Prezes wręczyła nagrody, były to kupony podarunkowe do Centrum Ogrodniczego "Daglezja" o nominałach 200zł.

W spotkaniu uczestniczyła również p. Główna Księgowa Spółdzielni oraz pracownik Ko.

Obdarowani członkowie wyszli zadowoleni, deklarując chęć uczestnictwa w innych imprezach, konkursach organizowanych w ramach działalności Ko.

SZANOWNI MIESZKAŃCY LOKALI OBCIĄŻONYCH KREDYTEM MIESZKANIOWYM W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "HUTNIK" W ZAWIERCIU

Od pierwszego stycznia 2018r. rozpoczyna się proces umorzeń zadłużenia kredytowego lokali w Banku PKO S.A. na podstawie art. 10a ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.

Warunkiem jest systematyczna i terminowa spłata kredytu według formuły normatywnej przez okres 20 lat.

Spłata według innych zasad, innej formuły, rat tylko z kapitału nie uprawnia do umorzenia pozostałego zadłużenia lokalu po 20 latach spłaty kredytu mieszkaniowego.

Lokatorzy, którzy od 1 stycznia 1998r. dokonywali systematycznej i terminowej spłaty kredytu według formuły normatywnej skorzystają z całkowitego umorzenia zadłużenia obciążającego lokal z tytułu odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet państwa od dnia 1 stycznia 2018r.

Lokatorzy, którzy systematyczną i terminową spłatę kredytu rozpoczęli od każdego kwartału następującego po I kwartale 1998r. nabędą uprawnienia do umorzenia zadłużenia obciążającego lokal z tytułu odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet państwa w terminach odpowiednio późniejszych tj. po 20 letnim okresie spłaty.

Dla poszczególnych lokali terminy umorzeń zostały uzgodnione z Zespołem Wierzytelności Mieszkaniowej PKO BP S.A. w Sosnowcu oraz przekazane do Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych PKO BP S.A. w Warszawie.

Termin końcowy oddłużenia lokali w Banku z tytułu odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet przypadnie na dzień 31.12.2019r.

Dla lokali obciążonych kredytem budowlanym, położonych w budynach przy ul. Niedziałkowskiego 27,29,31 w Zawierciu, po umorzeniu przez Bank odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet państwa, pozostanie jeszcze kapitał do dalszej spłaty. Kapitał będzie nadal spłacany według formuły normatywnej. Spłata normatywna będzie rozliczana na odsetki bieżące i na ratę kapitału. Lokatorzy będą mieli możliwość dokonywania spłat ponadnormatywnych lub jednorazowej spłaty pozostałego kapitału.

Spółdzielnia od 1 stycznia 2018r. będzie składać do Banku wnioski o umorzenie zadłużenia poszczególnych lokali.

O dokonanym umorzeniu przez Bank, Spółdzielnia niezwłocznie powiadomi Państwa pisemnie.

Lokatorzy zalegający ze spłatą kredytu, który Spółdzielnia założyła do Banku, proszeni są zgłaszanie się do Działu Lokalowo-Rozliczeniowego w celu uzgodnienia niedopłat oraz możliwości rozłożenia długu na spłaty w ratach lub uregulowania zaległości jednorazowo - w związku ze zbliżającym się terminem oddłużenia lokalu.

Po oddłużeniu lokalu w Banku mozecie Państwo wystąpić z wnioskiem o przeniesienie własności lokalu. W tym przypadku przeniesienie własności następuje po dokonaniu:

- spłaty zaległości (jeżeli występują) wobec Spółdzielni z tytułu rat normatywnych przypadających na lokal zapłaconych (założonych) przez Spółdzielnię do Banku - w związku ze spłatą końcową kredytu w Banku i oddłużeniem lokalu,

- spłaty nominalnej kwoty dotacji w przypadku posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Dotacja podlega odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa. Informację o kwocie dotacji przypadającej dla każdego z lokali można uzyskać w Dziale Lokalowo-Rozliczeniowym,

- spłacie zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych i innych (jeżeli występują)

 

Przeniesienie własności lokalu następuje w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne oraz wieczystoksięgowe obciążają osoby, na rzecz których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących szczegółów realizacji umorzenia lokalu, informacji w biurze Spółdzielni udzielą pracownicy Działu Lokalowo-Rozliczeniowego zajmujący się obsługą spłacanego przez Państwa kredytu.

Informację o terminie oddłużenia swojego lokalu uzyskacie Państwo zgłaszając się do biura Spółdzielni, Dział Lokalowo-Rozliczeniowy pok. nr 5, I piętro.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK” W ZAWIERCIU OFERUJE WYNAJEM GARAŻY

Garaże blaszane usytuowane przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Powierzchnia każdego garażu to 17,30 m2 Czynsz najmu wynosi 75 zł netto/miesięcznie (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy). Warunkiem wynajęcia garażu jest zawarcie umowy najmu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Hutnik” w Zawierciu.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 032 6721913 wew. 262 (dział lokalowo - rozliczeniowy, parter) Godziny urzędowania Spółdzielni:
Poniedziałek od 8:00 do 16:00
Wtorek-piątek od 7:00 do 15:00

Numery telefonów Administracji Osiedlowych:
ADM-I 032 6715634
ADM-II 032 6713559
             032 6708793
ADM-III 032 6732363

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Rataja 31A, 42-400 Zawiercie oferuje do wynajęcia salę widowiskową w budynku przy ul. Paderewskiego 51 w Zawierciu o powierzchni 200 m2 do organizacji spotkań towarzyskich, integracyjnych oraz imprez okolicznościowych. Sala nie posiada rozbudowanego zaplecza oraz wyposażenia kuchennego (zastawa, sztućce, naczynia). Istnieje możliwość podgrzania potraw na taborecie elektrycznym, zlokalizowanym w małym pomieszczeniu kuchenno – pomocniczym. Do dyspozycji są także dwie toalety, szatnia oraz zamykane pomieszczenie gospodarcze.
Szczegóły wynajmu oraz cennik można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w poniedziałki w godz. 800-1600 i od wtorku do piątku w godz. 700-1500 lub pod numerem telefonu 32 67 219 13, wewn.231.
Bardzo konkurencyjne ceny!

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu informuje, że z dniem 01.08.2017r. będzie zamknięty rachunek spółdzielni w banku Pekao S.A. NR:
51 1240 4911 1111 0000 5328 1365

Pobierz oryginalny PDF

ZAMACH NA SPÓŁDZIELNIĘ

Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu pragnie poinformować Państwa - Mieszkańców lokali w zasobach Spółdzielni, zarówno Członków Spółdzielni, jak i innych Państwa, którym przysługują prawa do lokali, o docierających do Spółdzielni w ostatnich dniach informacjach o działaniach, jakie zarówno w mediach społecznościowych, jak i bezpośrednio wśród Mieszkańców podejmowane są przez grupę osób.

Czytaj całość... (pobierz oryginalny PDF)

Dodatek mieszkaniowy 2017
(od 01.03.2017 do 28.02.2018)


Przypominamy! Przypominamy, iż osoby będące w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o dofinansowanie opłat za mieszkanie (dodatek mieszkaniowy, zasiłek okresowy) w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Kryteria uprawniające do ubiegania się o dodatek mieszkaniowych:
posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
powierzchnia mieszkaniowa nie może przekroczyć

45,50 m2 na 1 osobę
52,00 m2 na 2 osoby
58,50 m2 na 3 osoby
71,50 m2 na 4 osoby
84,50 m2 na 5 osób
91,00 m2 na 6 osób

- dochód w gospodarstwie domowym na osobę samotną nie może przekroczyć 1.802,15*zł brutto (z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składa się wniosek)

- dochód w gospodarstwie domowym wieloosobowym na osobę nie może przekroczyć 1.287,25*zł brutto (z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składa się wniosek)

* dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne


MOPS Zawiercie centrala telefon 32 67 277 01 dodatki mieszkaniowe wew. 25

OPS Ogrodzieniec telefon 32 67 33 526


Dodatkowych informacji udzieli w tym zakresie osobiście lub telefonicznie udzieli Dział Rozliczeń Czynszu. Nr tel. 32 6721913 wew. 231

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Rataja 31A, 42-400 Zawiercie oferuje do wynajęcia lokale użytkowe.

Lokale znajdują się w Zawierciu, w niżej wymienionych budynkach:

1. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 20,30 m2 - ADM II
2. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 23,50 m2 - ADM II
3. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 26,70 m2 - ADM II
4. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 31,30 m2 - ADM II
5. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 14,90 m2 - ADM II
6. ul. Rataja 31A - parter (pomieszczenie nr 3), pow. użytk. 19,64 m2 - ADM I
7. ul. Rataja 31A - parter (pomieszczenie nr 4), pow. użytk. 20,00 m2 - ADM I
8. ul. Rataja 31A - parter (pomieszczenie 22), pow. użytk. 15,25 m2 - ADM I
9. ul. Paderewskiego 63 - parter, pow. użytk. 171,16 m2 + piwnica 13,67 m2 - ADM I
10. ul. Paderewskiego 53A - parter (w prześwicie budynku), pow. użytk. 22,00 m2 - ADM I
11. ul. Paderewskiego 51 - parter, pow. użytk. 143,32 m2.
12. ul. Huldczyńskiego - budynek techniczny - parter - pow. użytk. 13,78 m2 - ADM II
Pomieszczenia nr 3 i 4 przy ul. Rataja 31A można wynająć łącznie lub oddzielnie.

Spółdzielnia posiada także do wynajęcia pomieszczenia piwniczne w budynkach przy ul.:
Senatorskiej 21, Piłsudskiego 50, Piłsudskiego 54, Południowa 6, Paderewskiego 30, Sienkiewicza 36.

Dodatkowe informacje można uzyskać w poniedziałki, w godz. 800- 1600 i od wtorku do piątku w godz. 700 – 1500 osobiście lub pod numerem telefonu 32 67 219 13, 32 234 41 wewn. 262 (Dział Lokalowo – Rozliczeniowy, pokój nr 2, parter) oraz w administracjach osiedlowych Spółdzielni:
ADM I - ul. Paderewskiego 51, tel. 32 67 156 34,
ADM II – ul. Piłsudskiego 50, tel. 32 67 135 59.

ZAWIESZENIE SPŁAT KREDYTU MIESZKANIOWEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych . (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz.763) członkowi spółdzielni zajmującego lokal obciążony kredytem lub osobie niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obciążonego kredytem przysługuje prawo do korzystania z ulg w spłacie kredytu mieszkaniowego. 

Art.8a powołanej ustawy stanowi: 

ust.1. Jeżeli przeciętny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzednim obniży się i wyniesie mniej niż 110% kwoty najniższej emerytury, na wniosek kredytobiorcy bank zawiesza spłatę kredytu na czas nie dłuższy niż 12 kwartałów w całym okresie spłaty kredytu.

Od marca 2017r 110% kwoty najniższej emerytury wynosi 1.100,00zł. 

ust.2. Na wniosek kredytobiorcy, o którym mowa w ust.1, może być przedłużone, o nie więcej niż 8 kwartałów, częściowe zawieszenie, pod warunkiem, że kredytobiorca wnosi na poczet spłaty kredytu środki w wysokości 50% należnej kwoty spłaty.


Łącznie zawieszenia spłaty kredytu obejmują okres 20 kwartałów w całym okresie spłaty. 


Za dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy uważa się wszelkie przychody członków gospodarstwa domowego po odliczeniu kosztów ich uzyskania, a także po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie wlicza się jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka i dodatku z tytułu urodzenia dziecka, wartości udzielonej pomocy zakresie dożywiania, oraz pomocy materialnej udzielanej uczniom, na podstawie przepisów o systemie oświaty ( art.8 ust.2 powołanej ustawy). 


Osoby ubiegające się o zawieszenie spłaty kredytu składają w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu przy ul.Rataja 31a w pok.nr 2 wnioski (wzór wniosku w Spółdzielni) oraz zaświadczenia o dochodach gospodarstwa domowego z poprzedniego kwartału w terminie do 25 dnia miesiąca rozpoczynającego następny kwartał. Zawieszenia spłaty kredytu dokonywane są przez bank w okresach kwartalnych.


Informacja o wpłacie czynszu

Informujemy, iż opłat za mieszkanie należy dokonywać do dnia 25-go każdego miesiąca. Wszelkie potracenia należy uzgadniać z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik". 

Opóźnienia w opłatach będą powodowały naliczanie odsetek za opóźnienie. Opłat można dokonywać w kasie w godzinach pracy spółdzielni lub na konto spółdzielni. 

Kasa spółdzielni czynna 

poniedziałek od 8:15 do 15:40 

wtorek- piątek od 7:15 do 14:15


Wykaz banków i kont do dokonywania wpłat czynszu: 


BankNr konta
Bez opłatPKO BP S.A.62 1020 2498 0000 8402 0018 2733
Bank Spółdzielczy Szczekociny o/Zawiercie 08 8277 0002 0020 0000 8208 0002
Z opłatamiBank Śląski26 1050 1591 1000 0008 0072 5137
   

ADRES
ul. Rataja 31A
42-400 Zawiercie
biuro@sm-hutnik.pl

WAŻNE TELEFONY
32 67-219-13
32 67-234-41

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu SM
mgr Edyta Kufel
Zastępca Prezesa Zarządu SM