mac website software

OGŁOSZENIA

 


OGŁOSZENIE

Ankieta dotycząca działalności kulturalno-oświatowej (KO) Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu.

Zapraszamy do wypełnienia członków Spółdzielni.

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać na adres e-mail: dko@sm-hutnik.pl 

Pobierz PDF

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu, które odbędzie się w dniach 22,23,24 maja 2018r.

Pobierz PDF

OGŁOSZENIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU MIESZKANIOWEGO

Pobierz PDF

OGŁOSZENIE

Telewizja POLSAT

Plan przerw konserwacyjnych na rok 2018.

Pobierz PDF

OGŁOSZENIE

WAŻNE DLA KAŻDEGO LOKATORA!

Sposób obsługi i możliwości regulacji energii cieplnej.

Pobierz PDF

Prawidłowy przepływ powietrza w mieszkaniu.

Pobierz PDF

KONKURS BALKONOWY

W dniu 15.01.2018r. w Siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Zawierciu odbyło się spotkanie z laureatami Konkursu Balkonowego. Pani Prezes wręczyła nagrody, były to kupony podarunkowe do Centrum Ogrodniczego "Daglezja" o nominałach 200zł.

W spotkaniu uczestniczyła również p. Główna Księgowa Spółdzielni oraz pracownik Ko.

Obdarowani członkowie wyszli zadowoleni, deklarując chęć uczestnictwa w innych imprezach, konkursach organizowanych w ramach działalności Ko.

SZANOWNI MIESZKAŃCY LOKALI OBCIĄŻONYCH KREDYTEM MIESZKANIOWYM W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "HUTNIK" W ZAWIERCIU

Od pierwszego stycznia 2018r. rozpoczyna się proces umorzeń zadłużenia kredytowego lokali w Banku PKO S.A. na podstawie art. 10a ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.

Warunkiem jest systematyczna i terminowa spłata kredytu według formuły normatywnej przez okres 20 lat.

Spłata według innych zasad, innej formuły, rat tylko z kapitału nie uprawnia do umorzenia pozostałego zadłużenia lokalu po 20 latach spłaty kredytu mieszkaniowego.

Lokatorzy, którzy od 1 stycznia 1998r. dokonywali systematycznej i terminowej spłaty kredytu według formuły normatywnej skorzystają z całkowitego umorzenia zadłużenia obciążającego lokal z tytułu odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet państwa od dnia 1 stycznia 2018r.

Lokatorzy, którzy systematyczną i terminową spłatę kredytu rozpoczęli od każdego kwartału następującego po I kwartale 1998r. nabędą uprawnienia do umorzenia zadłużenia obciążającego lokal z tytułu odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet państwa w terminach odpowiednio późniejszych tj. po 20 letnim okresie spłaty.

Dla poszczególnych lokali terminy umorzeń zostały uzgodnione z Zespołem Wierzytelności Mieszkaniowej PKO BP S.A. w Sosnowcu oraz przekazane do Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych PKO BP S.A. w Warszawie.

Termin końcowy oddłużenia lokali w Banku z tytułu odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet przypadnie na dzień 31.12.2019r.

Dla lokali obciążonych kredytem budowlanym, położonych w budynach przy ul. Niedziałkowskiego 27,29,31 w Zawierciu, po umorzeniu przez Bank odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet państwa, pozostanie jeszcze kapitał do dalszej spłaty. Kapitał będzie nadal spłacany według formuły normatywnej. Spłata normatywna będzie rozliczana na odsetki bieżące i na ratę kapitału. Lokatorzy będą mieli możliwość dokonywania spłat ponadnormatywnych lub jednorazowej spłaty pozostałego kapitału.

Spółdzielnia od 1 stycznia 2018r. będzie składać do Banku wnioski o umorzenie zadłużenia poszczególnych lokali.

O dokonanym umorzeniu przez Bank, Spółdzielnia niezwłocznie powiadomi Państwa pisemnie.

Lokatorzy zalegający ze spłatą kredytu, który Spółdzielnia założyła do Banku, proszeni są zgłaszanie się do Działu Lokalowo-Rozliczeniowego w celu uzgodnienia niedopłat oraz możliwości rozłożenia długu na spłaty w ratach lub uregulowania zaległości jednorazowo - w związku ze zbliżającym się terminem oddłużenia lokalu.

Po oddłużeniu lokalu w Banku mozecie Państwo wystąpić z wnioskiem o przeniesienie własności lokalu. W tym przypadku przeniesienie własności następuje po dokonaniu:

- spłaty zaległości (jeżeli występują) wobec Spółdzielni z tytułu rat normatywnych przypadających na lokal zapłaconych (założonych) przez Spółdzielnię do Banku - w związku ze spłatą końcową kredytu w Banku i oddłużeniem lokalu,

- spłaty nominalnej kwoty dotacji w przypadku posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Dotacja podlega odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa. Informację o kwocie dotacji przypadającej dla każdego z lokali można uzyskać w Dziale Lokalowo-Rozliczeniowym,

- spłacie zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych i innych (jeżeli występują)

 

Przeniesienie własności lokalu następuje w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne oraz wieczystoksięgowe obciążają osoby, na rzecz których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących szczegółów realizacji umorzenia lokalu, informacji w biurze Spółdzielni udzielą pracownicy Działu Lokalowo-Rozliczeniowego zajmujący się obsługą spłacanego przez Państwa kredytu.

Informację o terminie oddłużenia swojego lokalu uzyskacie Państwo zgłaszając się do biura Spółdzielni, Dział Lokalowo-Rozliczeniowy pok. nr 5, I piętro.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK” W ZAWIERCIU OFERUJE WYNAJEM GARAŻY

Garaże blaszane usytuowane przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Powierzchnia każdego garażu to 17,30 m2 Czynsz najmu wynosi 75 zł netto/miesięcznie (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy). Warunkiem wynajęcia garażu jest zawarcie umowy najmu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Hutnik” w Zawierciu.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 032 6721913 wew. 262 (dział lokalowo - rozliczeniowy, parter) Godziny urzędowania Spółdzielni:
Poniedziałek od 8:00 do 16:00
Wtorek-piątek od 7:00 do 15:00

Numery telefonów Administracji Osiedlowych:
ADM-I 032 6715634
ADM-II 032 6713559
             032 6708793
ADM-III 032 6732363

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Rataja 31A, 42-400 Zawiercie oferuje do wynajęcia salę widowiskową w budynku przy ul. Paderewskiego 51 w Zawierciu o powierzchni 200 m2 do organizacji spotkań towarzyskich, integracyjnych oraz imprez okolicznościowych. Sala nie posiada rozbudowanego zaplecza oraz wyposażenia kuchennego (zastawa, sztućce, naczynia). Istnieje możliwość podgrzania potraw na taborecie elektrycznym, zlokalizowanym w małym pomieszczeniu kuchenno – pomocniczym. Do dyspozycji są także dwie toalety, szatnia oraz zamykane pomieszczenie gospodarcze.
Szczegóły wynajmu oraz cennik można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w poniedziałki w godz. 800-1600 i od wtorku do piątku w godz. 700-1500 lub pod numerem telefonu 32 67 219 13, wewn.231.
Bardzo konkurencyjne ceny!

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu informuje, że z dniem 01.08.2017r. będzie zamknięty rachunek spółdzielni w banku Pekao S.A. NR:
51 1240 4911 1111 0000 5328 1365

Pobierz oryginalny PDF

ZAMACH NA SPÓŁDZIELNIĘ

Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu pragnie poinformować Państwa - Mieszkańców lokali w zasobach Spółdzielni, zarówno Członków Spółdzielni, jak i innych Państwa, którym przysługują prawa do lokali, o docierających do Spółdzielni w ostatnich dniach informacjach o działaniach, jakie zarówno w mediach społecznościowych, jak i bezpośrednio wśród Mieszkańców podejmowane są przez grupę osób.

Czytaj całość... (pobierz oryginalny PDF)

Dodatek mieszkaniowy 2017
(od 01.03.2017 do 28.02.2018)


Przypominamy! Przypominamy, iż osoby będące w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o dofinansowanie opłat za mieszkanie (dodatek mieszkaniowy, zasiłek okresowy) w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Kryteria uprawniające do ubiegania się o dodatek mieszkaniowych:
posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
powierzchnia mieszkaniowa nie może przekroczyć

45,50 m2 na 1 osobę
52,00 m2 na 2 osoby
58,50 m2 na 3 osoby
71,50 m2 na 4 osoby
84,50 m2 na 5 osób
91,00 m2 na 6 osób

- dochód w gospodarstwie domowym na osobę samotną nie może przekroczyć 1.802,15*zł brutto (z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składa się wniosek)

- dochód w gospodarstwie domowym wieloosobowym na osobę nie może przekroczyć 1.287,25*zł brutto (z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składa się wniosek)

* dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne


MOPS Zawiercie centrala telefon 32 67 277 01 dodatki mieszkaniowe wew. 25

OPS Ogrodzieniec telefon 32 67 33 526


Dodatkowych informacji udzieli w tym zakresie osobiście lub telefonicznie udzieli Dział Rozliczeń Czynszu. Nr tel. 32 6721913 wew. 231

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Rataja 31A, 42-400 Zawiercie oferuje do wynajęcia lokale użytkowe.

Lokale znajdują się w Zawierciu, w niżej wymienionych budynkach:

1. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 20,30 m2 - ADM II
2. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 23,50 m2 - ADM II
3. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 26,70 m2 - ADM II
4. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 31,30 m2 - ADM II
5. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 14,90 m2 - ADM II
6. ul. Rataja 31A - parter (pomieszczenie nr 3), pow. użytk. 19,64 m2 - ADM I
7. ul. Rataja 31A - parter (pomieszczenie nr 4), pow. użytk. 20,00 m2 - ADM I
8. ul. Rataja 31A - parter (pomieszczenie 22), pow. użytk. 15,25 m2 - ADM I
9. ul. Paderewskiego 63 - parter, pow. użytk. 171,16 m2 + piwnica 13,67 m2 - ADM I
10. ul. Paderewskiego 53A - parter (w prześwicie budynku), pow. użytk. 22,00 m2 - ADM I
11. ul. Paderewskiego 51 - parter, pow. użytk. 143,32 m2.
12. ul. Huldczyńskiego - budynek techniczny - parter - pow. użytk. 13,78 m2 - ADM II
Pomieszczenia nr 3 i 4 przy ul. Rataja 31A można wynająć łącznie lub oddzielnie.

Spółdzielnia posiada także do wynajęcia pomieszczenia piwniczne w budynkach przy ul.:
Senatorskiej 21, Piłsudskiego 50, Piłsudskiego 54, Południowa 6, Paderewskiego 30, Sienkiewicza 36.

Dodatkowe informacje można uzyskać w poniedziałki, w godz. 800- 1600 i od wtorku do piątku w godz. 700 – 1500 osobiście lub pod numerem telefonu 32 67 219 13, 32 234 41 wewn. 262 (Dział Lokalowo – Rozliczeniowy, pokój nr 2, parter) oraz w administracjach osiedlowych Spółdzielni:
ADM I - ul. Paderewskiego 51, tel. 32 67 156 34,
ADM II – ul. Piłsudskiego 50, tel. 32 67 135 59.

ZAWIESZENIE SPŁAT KREDYTU MIESZKANIOWEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych . (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz.763) członkowi spółdzielni zajmującego lokal obciążony kredytem lub osobie niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obciążonego kredytem przysługuje prawo do korzystania z ulg w spłacie kredytu mieszkaniowego. 

Art.8a powołanej ustawy stanowi: 

ust.1. Jeżeli przeciętny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzednim obniży się i wyniesie mniej niż 110% kwoty najniższej emerytury, na wniosek kredytobiorcy bank zawiesza spłatę kredytu na czas nie dłuższy niż 12 kwartałów w całym okresie spłaty kredytu.

Od marca 2017r 110% kwoty najniższej emerytury wynosi 1.100,00zł. 

ust.2. Na wniosek kredytobiorcy, o którym mowa w ust.1, może być przedłużone, o nie więcej niż 8 kwartałów, częściowe zawieszenie, pod warunkiem, że kredytobiorca wnosi na poczet spłaty kredytu środki w wysokości 50% należnej kwoty spłaty.


Łącznie zawieszenia spłaty kredytu obejmują okres 20 kwartałów w całym okresie spłaty. 


Za dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy uważa się wszelkie przychody członków gospodarstwa domowego po odliczeniu kosztów ich uzyskania, a także po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie wlicza się jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka i dodatku z tytułu urodzenia dziecka, wartości udzielonej pomocy zakresie dożywiania, oraz pomocy materialnej udzielanej uczniom, na podstawie przepisów o systemie oświaty ( art.8 ust.2 powołanej ustawy). 


Osoby ubiegające się o zawieszenie spłaty kredytu składają w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu przy ul.Rataja 31a w pok.nr 2 wnioski (wzór wniosku w Spółdzielni) oraz zaświadczenia o dochodach gospodarstwa domowego z poprzedniego kwartału w terminie do 25 dnia miesiąca rozpoczynającego następny kwartał. Zawieszenia spłaty kredytu dokonywane są przez bank w okresach kwartalnych.


Informacja o wpłacie czynszu

Informujemy, iż opłat za mieszkanie należy dokonywać do dnia 25-go każdego miesiąca. Wszelkie potracenia należy uzgadniać z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik". 

Opóźnienia w opłatach będą powodowały naliczanie odsetek za opóźnienie. Opłat można dokonywać w kasie w godzinach pracy spółdzielni lub na konto spółdzielni. 

Kasa spółdzielni czynna 

poniedziałek od 8:15 do 15:40 

wtorek- piątek od 7:15 do 14:15


Wykaz banków i kont do dokonywania wpłat czynszu: 


BankNr konta
Bez opłatPKO BP S.A.62 1020 2498 0000 8402 0018 2733
Bank Spółdzielczy Szczekociny o/Zawiercie 08 8277 0002 0020 0000 8208 0002
Z opłatamiBank Śląski26 1050 1591 1000 0008 0072 5137
   

ADRES
ul. Rataja 31A
42-400 Zawiercie
biuro@sm-hutnik.pl

WAŻNE TELEFONY
32 67-219-13
32 67-234-41

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu SM
mgr Edyta Kufel
Zastępca Prezesa Zarządu SM