RADA NADZORCZA

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ”HUTNIK” w Zawierciu
kadencja 2017-2020


Przewodniczący
Adam Pałucha

Z-ca Przewodniczącego
Artur Piechowiak

Sekretarz
Dorota Walczyk-Madej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grażyna Rajczyk

Przewodniczący Komisji Technicznej
Piotr Wałek

Przewodniczący Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej
Leszek Łazarowicz

Członek
Andrzej Kocela

Członek
Wiesław Lichosik

Członek
Agnieszka Urbańczyk


Skład komisji stałych Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna:
1. Grażyna Rajczyk - Przewodnicząca
2. Dorota Walczyk-Madej - Zastępca
3. Andrzej Kocela - Sekretarz

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa:
1. Leszek Łazarowicz - Przewodniczący
2. Agnieszka Urbańczyk - Zastępca
3. Adam Pałucha - Sekretarz

Komisja Techniczna:
1. Piotr Wałek - Przewodniczący
2. Wiesław Lichosik - Zastępca
3. Artur Piechowiak - Sekretarz

ADRES
ul. Rataja 31A
42-400 Zawiercie
biuro@sm-hutnik.pl

WAŻNE TELEFONY
32 67-219-13
32 67-234-41

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu SM
mgr Edyta Kufel
Zastępca Prezesa Zarządu SM