best responsive website builder

TWÓJ KĄT

Odczepcie się od naszych spółdzielni!

W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się Konferencja Prawna i faktyczna pozycja polskiej spółdzielczości. Organizatorem spotkania, na które przyby­ło około 400 spółdzielców z całej Polski, był Związek Rewizyjny Spółdziel­ni Mieszkaniowych RP. Patronat nad Konferencją objął Jerzy Wenderlich, Wicemarszałek Sejmu RP. W spotkaniu uczestniczył m.in. Alfred Domagalski, prezes Zarządu KRS.

Czytaj całośœć...


Brak wyobraźni czy skok na kasę?

7 kwietnia w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ruch Obrony Spółdzielni Mieszkaniowych.

Czytaj całośœć...


Dane osobowe sparaliżują śmieciową rewolucję

Zdaniem GIODO gminy wymagają od mieszkańców ujawnienia zbyt wielu informacji. O możliwości blokowania gminnych uchwał w tej sprawie pytają już wojewodowie.

Czytaj całośœć...


Śmieci przybywa, obywatel znika

Przychodzi członek spółdzielni i oświadcza na piśmie, że w jego lokalu mieszka jedna osoba. Pani z administracji zdziwiona: "Przecież mieszka pan z żoną i dzieckiem!". "A co pani, urząd skarbowy?" 

Czytaj całośœć...

Czytaj całośœć...


Spółdzielnie Mieszkaniowe w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

"Artykuł dedykowany wszystkim sceptykom funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej, a w szczególności posłom Platformy Obywatelskiej dowodzącym, że spółdzielnie mieszkaniowe są reliktem socjalistycznej przeszłości".

Czytaj całośœć...


Spółdzielnie mieszkaniowe ponownie w roli króliczka

Obserwując poczynania ugrupowania rządzącego można mieć wrażenie, że szykuje się przesilenie polityczne. Oto PO zaczyna wojny z coraz nowymi środowiskami i chce na siłę tworzyć fakty dokonane. 

Czytaj całośœć...


Spółdzielnie mieszkaniowe oczami prezesa: Chcą nas rozgrabić

W uzasadnieniu do projektu nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wnioskodawcy wskazali, że aktualna jest skomplikowana i nieczytelna, co jest skutkiem licznych jej nowelizacji. "Zapomnieli" jednak dodać, że za ten stan ponoszą osobistą odpowiedzialność, gdyż byli jej autorami.

Czytaj całośœć...Co dalej w spółdzielczoœci

W związku z zapowiedzianym od dłuższego czasu projektem nowelizacji Ustawy o Spółdzielniach zgłaszanym przez wszystkie ugrupowania polityczne, regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczoœci Mieszkaniowej w Katowicach wystosował pismo do spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych i współdziałających z tutejszym RZRSM, jak również do innych spółdzielni mieszkaniowych, w którym informuje, że wprawdzie w porządku obrad Sejmu RP, w dniach 21–23 listopada br. znalazły się pierwsze czytania projektów poselskich ustaw spółdzielczych, w tym: o spółdzielniach – posłów PO, o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych posłów PiS, o spółdzielniach mieszkaniowych – posłów PO oraz o działalności spółdzielni mieszkaniowych – posłów SLD, ale po Konwencie Seniorów spadły one niespodziewanie z harmonogramu, co nie oznacza, że z nich zrezygnowano. Po prostu zostały jedynie przesunięte w czasie.

Czytaj całośœć...


Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupeł- nego spalania.

Czytaj całośœć...


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach oddalający apelacje powoda.

Powód domagał się stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Zawierciu, zarzucając jej naruszenie interesu prawnego oraz niezgodność z prawem.

Czytaj całośœć...


Ustawa powędrowała do kosza

Dwa razy w minione wakacje Sejm RP zajmował się ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Pierwszy raz 27 lipca przyjmując kilkuzdaniowy, tak zwany "projekt senacki" ustawy. Poprawki te przyjęto wyjątkowo zgodnie w głosowaniu i przy rekordowej ilości 436 posłów uczestniczących w obradach. Nowelę senacką ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku przyjęto przy 433 głosach "za", 2 - "przeciw" i 1 "wstrzymującym się".

Czytaj całośœć...


Z czym boryka się spółdzielnia mieszkaniowa?

Do obowiązków każdej spółdzielni mieszkaniowej należy zarządzanie zasobami mieszkalnymi oraz troska o spełnienie potrzeb mieszkalnych rodzin. Rzeczywistość nie jest jednak tak prosta.

Czytaj całośœć...


Ruch należy do spółdzielni

Rozmowa z prof. zwycz. dr. hab. Henrykiem Ciochem, kierownikiem Zakładu Prawa Spółdzielczego i Organizacji Spółdzielczości Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Ostatnio Sejm jest miejscem dosyć dziwnych wydarzeń. Otóż ubiegając zapowiadane projekty rządowe, związane z międzyresortowym raportem o spółdzielczości, posłowie PO złożyli własne projekty ustaw. Budzą one, w opinii nie tylko spółdzielców, także konstytucjonalistów i ekspertów, liczne obiekcje.

Czytaj całośœć...


Spółdzielnie dla niebogatych

Zacznę od podziękowania Panu Prezydentowi za zgodę na odbycie w Jego Kancelarii w kwietniu br. konferencji na temat przyszłości spółdzielczości. Takiego gestu nie doczekaliśmy się nigdy od rządu czy parlamentu. Dyskusja pozwoliła nam - spółdzielcom, którzy nieraz dopraszaliśmy się o głos, na publiczne wyrażenie naszych stanowisk i zwyczajne uczciwe poinformowanie o tym, jak wygląda sytuacja w spółdzielczości. Szkoda, że z góry wyłą- czono z dyskusji problematykę spółdzielczości mieszkaniowej i SKOK.

Czytaj całośœć...

ADRES
ul. Rataja 31A
42-400 Zawiercie
biuro@sm-hutnik.pl

WAŻNE TELEFONY
32 67-219-13
32 67-234-41

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu SM
mgr Edyta Kufel
Zastępca Prezesa Zarządu SM